Nulmeting

Met deze nulmeting krijgt u een indicatie over hoe goed uw continuïteit gewaarborgd is.

BEGINNEN

0$

Bedankt voor uw aanmelding

Weet u wat Business Continuity Management (bedrijfscontinuiteitsbeheer) is?
Heeft u wel eens een analyse gemaakt van de risico’s
die uw organisatie oploopt bij stilstand van de processen?
Heeft u wel eens een analyse gemaakt van de processen en activiteiten?
(welke processen zijn cruciaal voor uw dienstverlening?)
Heeft u een ontruimingsplan (BHV plan)?
Heeft u een crisismanagementplan?

Beschikt u over één of meerdere van de onderstaande plannen?
vink hieronder aan wat bij u van toepassing is

1 - Hoe is continuïteitsbeheer bij u ingericht? (Wat hebben jullie gedaan om BCM te borgen)
Vink hieronder aan wat bij u van toepassing is:

2a - Welke van de volgende onderdelen zijn geborgd in het continuïteitsplan?
Vink hieronder aan wat bij u van toepassing is:

2b - Welke van de volgende scenario’s zijn meegenomen in het continuïteitsplan?

Vink hieronder aan wat bij u van toepassing is:
You need to select an item to continue

NEXT STEP

Wat is mijn continuiteitsniveau?
Geen kennis - Meter 1Geen kennis - Meter 1Geen kennis - Meter 1Geen kennis - Meter 1Geen kennis - Meter 1
Uw continuïteitsplan is op het moment onvoldoende ingericht om uw organisatie veilig te stellen in geval van continuïteit.  In samenwerking met experts kan uw plan goed ingericht worden!
Uw plan bevat een aantal belangrijke onderdelen, maar om uw continuïteitsplan waterdicht te krijgen is er nog een lange weg te gaan!
Uw continuïteitsplan is bijna volledig ingericht. Er zijn nog een paar verbeterpuntjes om uw plan volledig te krijgen!
Uw continuïteitsplan is goed ingericht. Blijf uw plan regelmatig testen en bijwerken om uw plan waterdicht te houden!

De volgende plannen en analyses missen nog:

X   Risicoanalyse

X   Proces- en activiteitenanalyse

X   Ontruimingsplan

X   Crisismanagementplan (BHV plan)

X    Uitwijkplan

X    Capaciteitsplan personeel

X    IT uitvalplan

X    Telefonie uitvalplanOm u verder op weg te helpen wil BCM u een paar tips meegeven om de continuïteit nog beter te kunnen borgen

Heeft u interesse om een uitgebreide analyse en deze tips te ontvangen? vul dan hieronder het contactformulier in:


1 - Hoe is continuïteitsbeheer bij u ingericht?
Wel kennis - meter 1Wel kennis - meter 1Wel kennis - meter 1Wel kennis - meter 1Wel kennis - meter 1
Uw continuïteit is onvoldoende geborgd. U bent echter nog niet te laat als u snel begint met het veiligstellen van uw continuïteit!
Het begin met het borgen van uw continuïteit is in gang gezet, echter zijn er nog meerdere verbeterpunten om uw continuïteitsbeheer waterdicht te krijgen!
U bent goed op weg met het borgen van uw continuïteit, toch zijn er nog een paar verbeteringen die u door kan voeren!
Uw continuïteit is goed geborgd. Vergeet niet deze met regelmaat te testen en up-to-date te houden!

De volgende plannen en analyses missen nog bij continuïteitsbeheer:

X   Beleidsplan BCM

X   Risicoanalyse

X   Bedrijfsimpact analyse

X   Bedrijfscontinuiteitsplan

X   Test & oefenplan

X   Awarenessplan

X   Jaarlijkse auditplan

X   Verbetering & onderhoudsplan
2a+ 2b - Wat is het niveau van het continuïteitsplan
Wel kennis - meter 2Wel kennis - meter 2Wel kennis - meter 2Wel kennis - meter 2Wel kennis - meter 2
Uw continuïteitsplan is op het moment onvoldoende ingericht om uw organisatie veilig te stellen in geval van continuïteit. In samenwerking met experts kan uw plan goed ingericht worden!
Uw plan bevat een aantal belangrijke onderdelen, maar om uw continuïteitsplan waterdicht te krijgen is er nog een lange weg te gaan!
Uw continuïteitsplan is bijna volledig ingericht. Er zijn nog een paar verbeterpuntjes om uw plan volledig te krijgen!
Uw continuïteitsplan is goed ingericht. Blijf uw plan regelmatig testen en bijwerken om uw plan waterdicht te houden!

De volgende scenario’s missen nog in het continuïteitsplan:

X   Locatie niet beschikbaar

X    Onvoldoende personeel

 IT uitval

X    Telefonie uitvalOm u verder op weg te helpen wil BCM u een paar tips meegeven om de continuïteit nog beter te kunnen borgen

Heeft u interesse om een uitgebreide analyse en deze tips te ontvangen? vul dan hieronder het contactformulier in:


Summary

Omschrijving Information Quantity Price
Discount :
Total :

verstuur gegevens