ISO Certificering

ISO 27001


ISO 27001 is de certificatiestandaard voor informatiebeveiliging en geeft aan dat u voldoet aan Europese Algemene Verordening Persoonsgegevens. Met ISO 27001 weten uw klanten dat hun data veilig is en voorkomt u eventuele schadeposten.

Ook BCM neemt deze kwaliteitsstandaard serieus. Kom daarom gerust met ons praten: wij helpen u met het inventariseren van de risico’s tot aan het veiligstellen van de continuïteit, desgewenst met ISO – certificering.

ISO 22301


ISO 22301 is de certificatiestandaard voor Business Continuity Management. Bent u ISO 22301 gecertificeerd, dan heeft u in beeld aan welke bedreigingen uw bedrijf bloot zou kunnen staan bij een calamiteit. Bovendien bent u in staat tijdig te handelen, zodat de kritische processen in uw onderneming door kunnen blijven gaan.

Stakeholders en klanten hechten hier waarde aan, daar zij altijd verzekerd zijn van doorlopende dienstverlening. Wij adviseren u graag over de vervolgstappen en de certificerende partijen waarmee uw bedrijf zou kunnen samenwerken.

Proefaudit


BCM werkt samen met gekwalificeerde auditoren. Samen met onze partners onderzoeken wij of uw bedrijf klaar is voor een ISO 22301 of ISO 27001- certificering. Wij adviseren en ondersteunen hierin, zodat u in vertrouwen een proefaudit of certificeringskeuring kunt laten uitvoeren.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op of stuur een mail naar bcm@pti.nl