Continuïteitsplan

Continuïteitsplan


Het BCM continuïteitsplan (BCP) stelt bedrijven in staat om bij een calamiteit de kritieke processen binnen een vooraf gestelde tijd en op een gewenst niveau voort te zetten.

Dit preventief opgestelde plan bevat alle informatie omtrent de getroffen continuïteitsmaatregelen en de uit te voeren handelingen bij een calamiteit.

Continuïteitsmaatregelen


Belangrijk onderdeel van het BCP is de invulling van het plan met de juiste continuïteitsmaatregelen. BCM adviseert klanten aan de hand van de Business Impact Analyse en vastgestelde Recovery Time Objective bij het kiezen van de meest geschikte oplossingen. Hierbij kan er bijvoorbeeld worden gedacht aan de benodigde tools voor het binnen twee uur operationeel zijn van een servicedesk, productieafdeling of development team.

Blijf altijd up to date


Wanneer een organisatie over een BCP beschikt dan is het belangrijk dat deze minimaal 1 keer per jaar wordt bijgewerkt en getest. BCM ondersteunt klanten met zowel deze updates als de test van het BCP plan.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op of stuur een mail naar bcm@pti.nl