Business Impact Analyse

Business Impact Analyse


De BCM Business Impact Analyse (BIA) brengt al uw bedrijfsprocessen in kaart en maakt hierbij een verdeling van de kritieke en niet kritieke bedrijfsprocessen. Voor de kritieke bedrijfsprocessen wordt er bij de BIA tevens geïnventariseerd welke middelen noodzakelijk zijn voor het uitvoeren hiervan.

De noodzaak van een bedrijfsproces wordt vastgesteld door de impact die het heeft bij uitval en hoe snel de organisatie hiervan schade ondervindt. Hierbij gaat het om zowel financiële als reputatieschade. Hoe groter de schade voor de bedrijfscontinuïteit, des te korter moet de hersteltijd zijn.

RTO is onderdeel van de Business Impact Analyse

Van ieder kritiek proces moet een Recovery Time Objective (RTO) worden vastgesteld. Dit betreft de tijd waarin een proces, na uitval, weer moet worden teruggebracht naar een aanvaardbaar niveau om negatieve impact op de organisatie/bedrijfsvoering te voorkomen.

Het kan gebeuren dat data wordt verloren. De maximaal toelaatbare hoeveelheid dataverlies na een calamiteit wordt bepaald door de Recovery Point Objective (RPO). Beiden trajecten tot en met het opstellen van bovengenoemde hersteltijden zijn onderdeel van de BCM Business Impact Analyse.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op of stuur een mail naar bcm@pti.nl